(2) July 2018

Sianjur Mula-Mula, Rumah Belajar Anak Batak Toba Mengenal Indonesia

Rumah Belajar Sianjur Mula-Mula namanya. Bangunan khas Batak Toba yang berada di Sumatera ini, didirikan untuk anak-anak setempat belajar mengenal budayaannya. (Oleh: Mongabay)


Rumah Belajar Sianjur Mula-Mula Tuan Rumah Retreat Metodologi Pendidikan Adat Se-Nusantara

Rumah Belajar Sianjur Mula-Mula menjadi tuan rumah untuk Retreat Metodologi Pendidikan Adat yang diselenggarakan Kedeputian IV PB AMAN dan LifeMosaic,


© 2024 Copyright LifeMosaic
LifeMosaic adalah lembaga nir laba yang tercatat (Nomer pencatatan : SC300597) dan lembaga amal tercatat di Skolandia dengan nomer SC040573